Könyvbemutató: Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok III.

A könyv címe: Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 3. Szerkesztette: Szalay Zoltán.
Kiadja: a Romániai Magyar Néptánc Egyesület.
A bemutatóra sor kerül:
Homoródalmáson, 2021. IX. 4-én, szombaton 17:30-tól a homoródalmási kántori lakon.
A népdalgyűjtemény 353 dallamot tartalmaz a következő tájegységekről: Maros-Küküllők vidéke, Marosszék, Udvarhelyszék. A könyv CD mellékletén található hangzó anyag eredeti gyűjtésekből származik.
A kiadvány reális igényekre válaszol, remélve, hogy minél több pedagógus, zenetanár, népdaloktató, szülő és nagyszülő, illetve a fiatal generáció minél több tagja találja meg benne a hazavezető utat. Fellépnek a Székelyföldi Énekiskola tanítványai, akiket Györfi Erzsébet készített fel.
Az esemény támogatói: Hagyományok Háza – Budapest, Hagyományok Háza – Erdélyi Hálózat.